Với Items thuộc Premium Key sẽ được hỗ trợ kích hoạt giấy phép. Sau khi trạng thái đơn hàng xác nhận thành công. Bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Fanpage

Messenger

Bạn cần chuẩn bị:

  • Lựa chọn 1: Kích hoạt giấy phép qua Utralview (Đối với Windows) hoặc AnyDesk (Đối với Mac). Vì vậy bạn cần cài đặt sẵn một trong 2 phần mềm trên.
  • Lựa chọn 2: Tạo một tài khoản quản trị trên website của bạn, sau đó gửi cho chúng tôi đầy đủ thông tin: URL đăng nhập, Tên đăng nhập, Mật khẩu.

Chúng tôi cam kết với bạn, tất cả thông tin đều được bảo mật hoàn toàn tuyệt đối, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin đăng nhập với mục đích kích hoạt key. Sau khi kích hoạt key thành công chúng tôi sẽ thông báo với bạn.

P/s: Do điều khoản & chính sách sử dụng key/license của nhà cung cấp, chúng tôi sẽ không share key/license trực tiếp.