• Đối với các Items được kích hoạt key sẽ tự động cập nhật trong Dashboard.
  • Đối với các Items không hỗ trợ kích hoạt key sẽ cập nhật thủ công theo hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn cập nhật Items thủ công

Khi có phiên bản mới, bạn truy cập vào phần tải xuống và thực hiện tải về bản items mới nhất (nếu Items chưa được cập nhật phiên bản bản mới nhất, bạn vui lòng gửi hỗ trợ tới theme99k, chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật).

  • Bạn truy cập vào quản trị wordpress -> Lựa chọn Menu Giao diện (Themes) hoặc Plugin (tùy thuộc vào items định dạng Themes hay Plugins để đến menu tương tự)
  • Nhấn vào Thêm mới/Tải lên Items

Lưu ý quan trọng: 

  • Bạn nên đảm bảo đã sao lưu toàn bộ mã nguồn trước khi cập nhật.
  • Đối với cập nhật themes: Toàn bộ File theme cũ sẽ bị ghi đè bởi File theme mới, nếu bạn đang trực tiếp dùng theme gốc mà không sử dụng Child Themes thì khả năng lớn sẽ bị lỗi giao diện. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng Child Themes để quá trình cập nhật các bản mới diễn ra thuận lợi.
  • Đối với cập nhật plugins: Thông thường, các thiết lập/cấu hình plugin của bạn vẫn giữ nguyên (chúng tôi đã kiểm thử hơn 30 plugin) khi cập nhật thủ công.