Bản chất của phương tiện kỹ thuật số (phần mềm) có thể được tải xuống ngay lập tức sau khi mua hàng. Không có “thời gian dùng thử” hoặc “thời gian gia hạn” sau khi mua bất kỳ sản phẩm nào, có nghĩa là tất cả doanh số bán hàng là cuối cùng. Khi bạn đã mua phần mềm, không có cách nào để “trả lại” nó. Vì như vậy không thể hoàn lại tiền. Nhưng nếu Themes/Plugins của chúng tôi bị hỏng hoặc khác với Nhà cung cấp ban đầu thì chúng tôi có thể hoàn lại một phần hoặc toàn bộ *.

Hoàn lại cho sản phẩm kỹ thuật số nếu sản phẩm bạn đã mua là:

 • Hoàn toàn phi chức năng
 • Mô tả chính của sản phẩm hoàn toàn sai lệch.
 • Bạn đã không tải xuống bất kỳ hoặc nhiều tệp từ trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoàn tiền trong các trường hợp sau :

 • Bạn đã thay đổi ý định về một mặt hàng / đăng ký
 • Bạn đã mua nhầm một mặt hàng và (các) sản phẩm đã được bạn gửi / tải
 • xuống
  Bạn thiếu khả năng kỹ thuật để làm cho mặt hàng hoạt động.
 • Bạn đang vi phạm chính sách của chúng tôi.

Cũng xin lưu ý rằng:

 • Nếu sản phẩm sau khi cập nhật vẫn bị hỏng, chúng tôi có thể bù đắp số tiền hoàn lại của bạn bằng giá trị giảm dần của sản phẩm. Hoặc bạn có thể yêu cầu đổi sang items khác với giá trị tương đương.
 • ‘Có thể mất đến 7 ngày để hoàn lại tiền trong tài khoản của bạn.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin.